NÖVÉNYCÖNOLÓGIA
A cönológiai felvételezés és minősítés módszere (minden pontnál azonos):
A botanikai megfigyelések során évente nyár közepén végeztünk cönológiai felvételezéseket, melynek során mintaterületenként becsültük a 25x25m-es kvadrát növényfajainak borítását az egyes fajok tömegességének megállapítására. 2004-ben először, a mintavétel pontosságának növelése céljából az eddig alkalmazott A-D skála helyett százalékban adtuk meg a borítás értékeket.
A társulások vízindikációját a Zólyomi-Précsényi által kidolgozott és a hazai flórára adaptált TVR rendszer W értékei felhasználásával végezzük. A W érték skála 0-11 terjedő értékekkel jellemzett 11 kategóriába osztja a hazai edényes flóra fajait. A két szélsőséget az igen száraz, rossz vízellátottságú termőhelyeken gyakori fajok (0), ill. a vízi növények(11) képezik.
A természetvédelmi érték besorolás empirikus kategóriái Simon szerint a következők: unikális fajok (U), kiemelten ill. fokozottan védett fajok (KV); védett fajok (V); természetes állományalkotók (E), természetes, eredeti fajok (K); természetes pionírok (TP), természetes zavarástűrők (TZ);gyomnövények (Gy); gazdasági, ipari, nem honos növények (G); terjedő, kultúrhatást jelző adventív fajok (A). Ha egy fajnak nincs megállapított W vagy TV értéke, azt a táblázat megfelelő cellájában egy pont helyettesíti. A táblázatban a fajnév után szereplő "J" (j=juvenilis) arra utal, hogy fiatal, gyepszintben előforduló fásszárú példányokról van szó, a "CS" rövidítés a cserje termetre utal.
A mérőhely száma: B-02 (régi szám: 28)

Helyszín: Dunasziget, mezofil rét
 (Cirsio cani-Festucetum pratensis)
A felvételezés időpontja: 2007. 07. 14.

A növényzet összborítása 100%, de össztömege az előző évinél kisebb volt. A talajszinten jelentősebb változás a ragadós galaj (Galium aparine) nagyobb mennyisége a mintavétel időpontjában. E faj zöld tömegének mennyisége erősen függ az adott év időjárásától. Csökkent a magas aranyvessző (Solidago gigantea) borítása. A parti sás (Carex riparia) foltjának mérete növekedett, de belsejében a sás sűrűsége 10-20%-ra csökkent. A növényzet borítása 100, ha az elszáradt galajt is figyelembe vesszük, ha nem akkor 95%. A zöld juhar (Acer negundo) nagyobb példányainak magassága 3-3,5 méter, aljukat vadak által visszarágták. A gyepben vadak pihenőhelyeként használt tisztások vannak taposva.
N é v % W TV
Acer negundo J 5 5 TZ
Achillea millefolium + 3 TZ
Achillea ptarmica + 7 K
Elymus repens 3 3 GY
Agrostis stolonifera + 8 E
Allium scorodoprasum + 2 K
Alopecurus pratensis + 8 E
Angelica sylvestris + 8 K
Arctium lappa + 6 GY
Aster lanceolatus + 7 A
Calystegia sepium + 9 K
Carex riparia 10 10 E
Carduus crispus 1 4 K
Cirsium arvense 7 4 GY
Cucubalus baccifer + 7 K
Dactylis glomerata + 6 TZ
Equisetum arvense + 8 GY
Festuca pratensis + 8 TZ
Fraxinus excelsior J + 5 K
Fraxinus pennsylvanica J + . .
Galeopsis pubescens + 5 TZ
Galium aparine 30 7 GY
Glechoma hederacea 2 6 K
Humulus lupulus 5 7 TZ
Impatiens glandulifera + 8 A
Lathyrus pratensis + 7 TZ
Lysimachia vulgaris + 9 K
Lythrum salicaria + 9 K
Phalaroides arundinacea + 10 K
Phragmites australis + 10 E
Pimpinella major + 6 K
Poa pratensis + 6 K
Potentilla anserina + 7 GY
Potentilla reptans + 6 GY
Pyrus pyraster j + 3 K
Rhamnus catharticus + 3 K
Rorippa austriaca + 8 GY
Rorippa sylvestris + 6 GY
Rubus caesius 3 8 TZ
Senecio sarracenicus + 8 K
Solidago gigantea 70 8 K
Erigeron annuus + 8 TZ
Symphytum officinale 1 8 K
Torilis japonica 1 3 TZ
Urtica dioica 5 5 TZ
Vicia cracca + 4 TZ
A mérőhely száma: B-01 (régi szám: 28)

Helyszín: Dunasziget, erdő hamvas égeres keményfaliget
 (Fraxino pannonicae-Ulmetum)
A felvételezés időpontja: 2007. 07. 14.

Az egyik sarokfát és egy belső ágat eltávolították. Ennek tulajdonítható az éger és kőris borításának csökkenése. A cserjeszint nagyon gyenge, a borítása 5 - 10% közötti. A ragadós galaj (Galium aparine) valószínűleg időjárási okok miatt nagyobb mennyiségű volt a mintavétel időpontjában. Az inváziós kisvirágú nebáncsvirág (Impatiens parviflora) borítása elérte a 2005-ös 20%-os borításértéket. A talajon vaddisznótúrás nyomai látszanak.
N é v % W TV
Acer negundo 5 5 GY
Acer negundo J + 5 GY
Acer pseudoplatanus 25 6 K
Alnus glutinosa 10 10 E
Aster lanceolatus + 7 A
Brachypodium sylvaticum 2 5 K
Carex remota + 8 K
Carduus crispus + 4 K
Circaea lutetiana 1 5 K
Crataegus monogyna 2 4 K
Cucubalus baccifer + 7 K
Euonymus europaeus J 1 5 K
Festuca gigantea + 7 K
Fraxinus excelsior 20 5 K
Fraxinus excelsior J+CS 5 5 K
Galeopsis speciosa + 4 GY
Galium aparine 15 7 GY
Geum urbanum + 4 K
Glechoma hederacea + 6 K
Humulus lupulus + 7 TZ
Impatiens glandulifera + 8 A
Impatiens noli-tangere 1 6 K
Impatiens parviflora 20 6 A
Lamium maculatum 3 6 TZ
Oxalis stricta + 6 GY
Padus avium J + 6 K
Prunella vulgaris + 6 TZ
Quercus robur 40 6 E
Quercus robur J + 6 E
Rhamnus catharticus 3 3 K
Rubus caesius + 8 TZ
Rumex sanguineus + 7 K
Sambucus nigra 2 5 GY
Urtica dioica 1 5 TZ
A mérőhely száma: B-04 (régi szám: 30)

Helyszín: Lipót, Gombócos, ültetett nyáras
 (Populus italica)
A felvételezés időpontja: 2007. 07. 15.

2007-ben nem volt vízborítás a területen. A nagy csalán (Urtica dioica) és a bíbor nebáncsvirág (Impatiens glandulifera) körülbelül 1 m magas, tömegességük az előző évinek kevesebb, mint fele. A ragadós galaj (Galium aparine) a mintavételkor már elszáradóban volt. A csalán borítása az előző évi 70%-ról 30%-ra csökkent.
N é v % W TV
Acer negundo 3 5 TZ
Agropyron caninum + 6 K
Agrostis stolonifera + 8 E
Angelica sylvestris 1 8 K
Arctium lappa 1 6 TZ
Aster lanceolatus 2 7 A
Carduus crispus + 4 K
Carex riparia + 10 E
Cornus sanguinea 5 4 K
Festuca gigantea 5 7 K
Galium aparine 30 7 GY
Glechoma hederacea 20 6 K
Humulus lupulus + 7 TZ
Impatiens glandulifera 20 8 A
Impatiens parviflora + 6 A
Lamium maculatum + 6 TZ
Myosoton aquaticum + 8 GY
Phalaroides arundinacea 1 9 K
Phragmites australis 1 10 E
Populus euramericana 75 9 G
Rubus caesius 2 8 TZ
Symphytum officinale 1 8 K
Urtica dioica 30 5 TZ
A mérőhely száma: B-03 (régi szám: 31)

Helyszín: Halászi, Derék erdő, gyertyános tölgyes
 (Querco-Carpinetum)
A felvételezés időpontja: 2007. 07. 15.

A mintaterületen a kidőlt fák helyén kialakult lékben látszik változás. A "J" és "CS" jelű, gyepszintben és cserjeszintben levő fás újulat mennyisége évről-évre jelentős mértékben növekszik. Történik ez annak ellenére, hogy az erdei vadak csapásai és jelentős mértékű rágási nyomai is látszanak a területen.
N é v % W TV
Acer campestre 15 4 K
Acer campestre J 70 4 K
Acer platanoides 10 5 K
Acer platanoides J 5 5 K
Actaea spicata + 6 K
Aegopodium podagraria 1 7 K
Alliaria petiolata + 4 TZ
Arctium nemorosum + 5 TZ
Asarum europaeum + 6 K
Galium odoratum 0.5 5 K
Berberis vulgaris 0.5 3 K
Brachypodium sylvaticum + 5 K
Buglossoides purpureo-coeruleum 2 3 K
Campanula trachelium + 6 K
Carex alba 50 4 K
Carpinus betulus 5 5 E
Carpinus betulus J 2 5 E
Clematis vitalba 3 5 K
Convallaria majalis 10 4 K
Cornus mas 2 3 K
Corylus avellana + 5 K
Crataegus monogyna + 4 K
Crataegus monogyna J + 4 K
Euonymus europaeus + 5 K
Euonymus verrucosus + 4 K
Euonymus verrucosus J + 4 K
Fraxinus excelsior 40 5 K
Fraxinus excelsior J 15 5 K
Gleditsia triacanthos J + . G
Hedera helix 3 5 K
Impatiens parviflora + 6 A
Ligustrum vulgare 1 4 E
Lonicera xylosteum 1 5 K
Majanthemum bifolium + 4 K
Melica nutans 1 5 K
Physalis alkekengi + 5 K
Polygonatum latifolium 5 5 K
Polygonatum multiflorum + 5 K
Prunus spinosa + 3 TZ
Prunus spinosa J + 3 TZ
Quercus robur 20 6 E
Rhamnus catharticus J + 3 K
Tilia cordata J 0.5 5 K
Tilia platyphyllos + 4 K
Tilia platyphyllos J + 4 K
Ulmus glabra + 7 K
Ulmus glabra J 1 7 K
Viburnum lantana + 4 K
Viburnum lantana CS + 4 K
Viola hirta + 3 K
Viola mirabilis 1 5 K
Viola odorata 2 4 K