tartalom tartalom tartalom tartalom tartalom
1995. április 19-én írták alá "A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között egyes ideiglenes műszaki intézkedésekről és vízhozamokról a Dunában és a Mosoni Dunában" címmel, a Szigetköz ideiglenes vízpótlásáról szóló egyezményt. Az egyezmény szerint a felek az ideiglenes intézkedések hatásait közösen értékelik, az ehhez szükséges adatokat egymásnak átadják.
A monitoring tevékenység szabályait a felek 1995. május 29-én fogadták el, a szerződést "Szabályzat az 1995. április 19-én kelt magyar-szlovák megállapodás szerinti egyes műszaki intézkedések és a Dunában és a Mosoni-Dunában lévő vízhozamok megfigyelőrendszerének működtetésével megbízott képviselők tevékenységéről" címmel írták alá. A Szabályzatot 2007. április 25-én kis mértékben módosították.
A közös tevékenység adatcseréből és ezeknek az adatoknak az értékeléséből áll. Alkalomszerűen terepbejárások, közös mérések is lehetségesek. Az átadandó adatkört (a mérőhelyeket, a mért paramétereket, a mérési gyakoriságot) a Szabályzat mellékletei tételesen rögzítik.
A felek évente rendszeresen kicserélik az éves adatokat és értékelést tartalmazó Nemzeti Jelentést, ezt követően közösen készítik a Közös Éves Jelentést. Az elmúlt évtizedekben nagy mennyiségű adat cserélt gazdát. Sok hasznos ismeret, értékes tapasztalat gyűlt össze.
A honlap készítői a közös monitoring magyar anyagainak közzétételét tűzték ki célul. A honlapra a magyar Nemzeti Jelentések szövege kerül, az elektronikus közlésre kevésbé alkalmas melléklet-kötetek anyaga nem. Tartalmazza viszont a honlap az adatcserébe vont mérőállomások adatbázisát, éves bontásban.
A témához kapcsolódó egyéb szakanyagokat és adatokat is gyűjtünk, ezeket a "Tanulmányok" oldalon tesszük közzé. A honlapot folyamatosan fejlesztjük.
   Szerkeszti:
   vissza a www.bos-nagymaros.hu honlapra